Noen barn har også kortvarige eller langvarige behov for ulike hjelpemidler for å fungere i hverdagen, og fysioterapeuten har kompetanse til å vurdere, prøve ut og tilpasse hjelpemidler knyttet til bevegelsesutvikling, forflytning, aktivitet og dagligdagse gjøremål. Vi deltar i ansvarsgrupper og er med på å utarbeide individuelle planer for den enkelte barn/ungdom.

Hvordan arbeider fysioterapeutene?

Fysioterapeutene er tilgjengelig på helsestasjonen for undersøkelse, informasjon og veiledning i samarbeid med helsesykepleiere. Vi observerer og kartlegger gjerne barnet i dets eget miljø, for eksempel i barnehagen. På denne måten kan vi bidra til å tilrettelegge for stimulerende aktivitet og godt samspill, og fremme bevegelsesutvikling og mestring. 

Ved sykdom eller skade gjør fysioterapeuten en undersøkelse som gir et bilde av barnets ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser. Dersom det er behov for oppfølging, vurderes det hva som er hensiktsmessige tiltak og tilrettelegging.

Vi anser foreldre som aktive samarbeidspartnere i vurdering, utforming og iverksetting av tiltak for barnet.

Når har et barn behov for fysioterapi?

Vi følger opp barn og unge med ulike problemstillinger, noen eksempler er:

 • Prematurfødte barn
 • Baby/barn med sen eller atypisk utvikling
 • Baby/barn med smerter, stivhet eller svakhet, mangelfull blikkontakt, nedsatt syn/hørsel, uro, suge-/spisevansker og manglende trivsel.
 • Barn som ikke deltar i lek med jevnaldrende
 • Barn med ulike syndromer, f.eks. downs syndrom.
 • Barn med nevromuskulære tilstander, f.eks. CP.
 • Barn med ortopediske lidelser (hoftelidelser, hypermobilitet, revmatiske sykdommer)
 • Barn med utviklingsforstyrrelser, f.eks. ADHD/autisme.
 • Barn med smerter og/eller uro i kroppen.
 • Barn med høy vekt og/eller fedme
 • Barn med hjerte- og lungesykdommer
 • Barn med behov for opptrening etter skader eller operasjoner (brudd, overtråkk, seneforlengelse)
 • Barn og unge med diffuse plager, f.eks. hodepine, smerter i nakke/rygg/mage o.l.

Ta kontakt hvis du er usikker!