Hva kan du få?

  • undersøkelse og vurdering
  • råd og veiledning
  • hensiktsmessig behandling og individuelt tilpasset trening
  • motiverende samtale
  • hjelpemidler

Vi ønsker at du skal et godt koordinert oppfølgingstilbud, og samarbeider med andre faggrupper som for eksempel fastlege, NAV, psykisk helse og rus og hjemmetjenesten. Tilbudet fysioterapeuten gir er målrettet og tidsavgrenset, og kan foregå individuelt eller i gruppe.

 

Vi har ulike gruppetilbud som kan passe deg, for eksempel:

  • Balansegruppe
  • Hjerte- og lungetrening
  • Gå-gruppe
  • Frisklivstilbud
  • Sittetrim

Behovet vurderes av fysioterapeuten.

Dersom dine behov er sammensatte og kan nyttiggjøre seg av intensiv, helhetlig rehabilitering, kan vi i samarbeid med fastlege henvise til rehabiliteringsopphold ved ulike institusjoner.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få oppfølging av kommunal fysioterapeut. Dersom du er usikker på hvilket fysioterapitilbud som er rett for deg kan du kontakte oss på telefon for veiledning.