Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en del av kommunens tilbud om helsetjenester i hjemmet.

Tjenesten skal bidra til at hjemmeboende med funksjonsfall får støtte til å gjenoppta hverdagslige aktiviteter og opplever en trygg og aktiv hverdag i eget hjem, der målet er å bidra til økt mestring slik at den enkelte kan bo hjemme så lenge som mulig. Det tas utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?».

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset og tverrfaglig rehabilitering i brukerens eget hjem.

Tjenesten utføres i samarbeid mellom fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste og hjemmesykepleien.

 

Ta kontakt med fysioterapitjenesten hvis du tenker dette er noe for deg.