Innholdet i tilbudet

  • Helsesamtale

I den individuelle helsesamtalen vurderes det hvilke behov den enkelte har, og motivasjon og ønsker for frisklivsperioden kartlegges. Sammen setter vi mål for perioden.

  • Kostholdsveiledning

Kostholdsveiledning er et gruppebasertkurs for deg som ønsker et varig sunnere kosthold. Mottoet er små skritt til god helse.

  • Frisklivstrening

Frisklivstreningen innebærer gruppetreninger under ledelse av fysioterapeut. Treningen foregår i 60 minutter 2 ganger i uka, i totalt 12 uker.

Hva koster det å delta?

3 måneder frisklivstrening inkludert helsesamtale og kostholdsveiledning er gratis.

Hvem kan delta?

  • Personer mellom 18 og 65 år, bosatt i Heim kommune
  • Personer som selv har et ønske om livsstilsendring
  • Personer som kan delta i gruppeaktivitet i 60 minutter
  • Personer med selvstendig gangfunksjon og kan komme seg til og fra trening på egen hånd.

Tilbudet passer ikke for de med store psykiske vansker eller store hjelpebehov.