Konsesjon

Den som er kjøper, eller mottar en eiendom, må i alle tilfeller enten søke om konsesjon, fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet eller godtgjøre at dette ikke er nødvendig. Dokumentasjon på at konsesjonsforholdet er i orden må registreres i matrikkelen av kommunen før skjøtet sendes inn til tinglysing. 

Egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom finner du her

Les mer om tinglysingsmyndighetens konsesjonskontroll

Du kan tinglyse et eierskifte i grunnboken ved å fylle ut et skjøte, en hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte, eller be om grunnbokshjemmel etter kunngjøring. Veiledning fra Kartverket finner du her