Vi krever inn ubetalte krav for:

Alle faktura fra Heim kommune. Nedenfor er eksempler:

 • kommunale barnehager
 • sfo
 • kantine
 • krav om erstatning for ikke tilbakelevert materiale til biblioteket
 • opphold på sykehjem
 • egenandel hjemmetjenester
 • husleie
 • tvangsmulkter gitt av kommunen
 • eiendomsskatt
 • eiendomsavgifter (vann og kloakk)
 • andre fakturakrav fra kommunen

Slik betaler du inkassokrav

Du mottar en betalingsoppfordring eller et inkassovarsel fra økonomitjenesten/innfordring. Her finner du betalingsinformasjon som er knyttet til saken din.

Har du ikke giroen tilgjengelig, kan du betale slik:

 • Betal til kontonummer:  4312 15 90000
 • Skrive i meldingsfeltet hvilket saksnummer betalingen gjelder.

 

Ved betaling fra utlandet: Swift/bic: HEMNNO21, IBAN: NO98 4312 1590 000

Hvis du ikke kan betale innen betalingsfristen

Ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere en nedbetalingsavtale eller utsettelse av betaling. Dette gjør du enklest ved å sende en e-post til innfordring@heim.kommune.no eller ringe sentralbord 72 46 00 00 og be om å bli satt over til økonomitjenesten/innfordring.

Hvis du ikke betaler

Dersom du ikke betaler frivillig, vil vi starte tvangsinnfordring. Mener du kravet er feil (du bestrider kravet), må du sende en skriftlig klage til oss innen fristen på betalingsoppfordringen. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, sender vi saken til behandling i forliksrådet for å få avgjort om kravet er riktig.

Hvis du ikke har sendt oss en skriftlig klage innen fristen, eller vi har fått medhold i forliksrådet, sender vi en begjæring om utlegg til Namsmannen hvis vi tror vi kan få dekket kravet.

Dette kan medføre:

 • utleggstrekk i lønn/trygd
 • pant i bil
 • pant i bolig

 

For eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter har Heim kommune særnamskompetanse, dvs at Heim kommune har myndighet til:

 • legge ned trekk i lønn/ytelse
 • pante i formuesgode, f. bil, båt eller bolig
 • begjære tvangssalg av eiendom

 

Klage

Har du mottatt en betalingsoppfordring fra Økonomitjenesten/innfordring som du er uenig i, må du sende en skriftlig klage innen fristen som er oppgitt i brevet.

Kontaktinformasjon:
E-post: innfordring@heim.kommune.no
Telefon: 72 46 00 00

Adresse:
Heim kommune
Økonomiavdelingen/innfordring
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

 

Aktuelt lovverk:
Dekningsloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Skattebetalingsloven