Museene i Heim skal dokumentere, ta vare på og vise fram den lokale kulturarven fra eldre tider og fram til i dag. Kulturarv kan være språk, håndverk, mat og musikk.