Største bransjene i Heim

De største bransjene i Heim, som sysselsetter flest folk, er kjemisk industri, havbruk- og landbruksnæringene, skipsbygging og reparasjon, byggebransjen. Besøksnæringen er i vekst, men har fremdeles mye å gå på. Bedriftene finnes i hele kommunen – både i tettsted og rundt omkring i bygdene.

Bærekraftarbeid med klima, likestilling og mangfold skal gjennomsyre næringslivet i Heim. For eksempel stimulere til å bruke holdbare materialer i byggenæringen eller produksjon av biogass til transportnæringen.

Heim har bedrifter innen de fleste bransjer, ikke bare tradisjonell industri, men også IT-firmaer, konsulenter innen miljø, tradisjonelt bakeri, produksjon av serveringsklare kjøttprodukt og regnskapskonsulenter, blant annet.

Mange muligheter

Heim har en levende sentrumskjerne med mange muligheter til handel og opplevelser. Vi har et voksende marked for nærprodusert mat, hyggelige overnattingssteder, aktiviteter for barn, kultur- og musikkarrangement.

Vi skal være en kommune med positiv utviklingskultur lite preget av jante-lov, her er det lov å prøve og feile. Det skal være kort vei mellom idéer og beslutninger. At alle-kjenner-alle skal være vår fordel og bidra til å skape noe sammen, dele kunnskap og skape tillit.

Mer informasjon om både bedrifter, organisasjoner og evenement, finner du iHeim

Nettverk og møteplasser

Heim Næringsforening, HNF

 • Bygg- og anlegg
 • Under 40
 • Blå sektor
 • Reiseliv og opplevelser
 • Storbedriftsforum
 • Gründer & ENK

Heim aktivum

 • Innovasjon og nyskaping
 • Nyetablering og utvikling

Trøndelag Sørvest - lakseregion

 • Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd
 • Satsning på næringsutvikling og strategiske veivalg i regionen

Thams Innovasjon AS (Næringshagen i Orkdalsregionen)

 • Innovasjons- og utviklingsselskap for vekst og nyskaping i næringslivet
 • Tjenester innen markedsføring, kompetanseheving, rådgivning i strategiprosesser, rekruttering osv

 Ungt Entreprenørskap-Trøndelag

 • Et program hvor elever utvikler samarbeidsevne, kreativitet og initiativ gjennom etablering og drift av en Elevbedrift

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag (LiST)

 • Sommerjobb for ungdom i Heim
 • Landbruksvikarer, avløsing ved ferie osv

Norges Bondelag og  Norges Bondelag-Trøndelag

 • Interesseorganisasjon for bønder i Norge
 • Arbeider for å bedre vilkårene i landbruket

NFKK – Nettverk for fjord- og kystkommuner

 • Ivareta kystkommuners interesse når det gjelder å sikre retten til lokal forvaltning av sjø- og kystsonen
 • Sikre en rimelig del av verdiskapningen/kompensasjon for ulempene ved bruk av aktuelle områder

Matriket Midt og Trøndersk Matfestival

 • Samler lokalmat- og drikkeprodusenter i Midt-Norge
 • Oi! Trøndersk Mat og Drikke – står bak og arrangerer Trøndersk Matfestival

European Region of Gastronomy

 • Samarbeid for å bli en ledende internasjonal matregion
 • Kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon
 • Verdiskaping, bærekraft, rekruttering, kunnskapsmiljø og turisme

 

Se også:

Digitale kurs: Innovasjon Norge - kompetansesenter

Tjenester og virkemidler: Siva - virkemidler

Tjenester og virkemidler: Innovasjon Norge - virkemidler

Service til bedrifter

Leder samfunnsutvikling/næring og næringsrådgiver vil at det skal være lett å ta kontakt! Går du i tanker om å starte eget? Flytte hit til Heim kanskje? Eller utvide virksomheten? Behøver du rådgivning for å søke næringsfond? Av og til kan det være nødvendig å prate med flere saksbehandlere? Ta kontakt!

 

Næringsareal

Energi- og klimarådgivning - miljøfyrtårn

Miljørettet helsevern

For arrangører – søknader skjenkebevilling ol

Kompetansebehov 

Ekspandere eller flytte din bedrift til Heim?

Vi har strategisk god beliggenhet med hovedpulsåren E39, god kommunikasjon ut mot kysten og en lang kystlinje med flere havner. Nordover er det kort vei til Orkdal og Trondheim, sør- vestover er det kort vei til Kristiansund og Molde. Tre flyplasser under to timer.

En vakkert beliggende kommune med kort vei til sjø og hav og fantastiske fjellturer. En kommune med et levende kulturliv, konserter og festivaler. Hotell og hyggelige overnattingsmuligheter, mange serveringssteder spredt rundt om i kommunen. Flere flotte idrettsanlegg med blant annet en av Norges største innendørshall og siste tilskudd, et splitter nytt badeanlegg. Her er det variert næringsliv med høy kompetanse blant medarbeiderne. Og ikke minst har vi engasjerte innbyggere og et stort ønske om en levende kommune med et spennende arbeidsliv.