Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Næringsarealer i Heim kommune

Det har blitt utarbeidet et oversiktskart som viser potensielt ledige næringsarealer i Heim Kommune. Kartet er basert på arealer som er avsatt til næringsformål i eksisterende arealplaner. Det er gjort en intern/administrativ vurdering av hvilke arealer som kan være ledige og av framtidig interesse for eventuelle nyetableringer innenfor industri/forretning/reiseliv. Detaljert definerte arealer er angitt ved mindre målestokk. Ved å klikke på lokalitet og areal kan en finne mer opplysninger om hvem som er eier av område mm. Det er også mulig å få en oversikt og sammenligne med alle eksisterende næringslokaliteter og arealer ved å skru av og på karttema.

Det må presiseres tydelig at denne oversikten er laget basert kommunens arealplaner og en antatt status for de enkelte områdene. Interesserte kan ta kontakt med oss eller direkte med grunneier for mer informasjon.

 

Følg kobling for å se kart over potensielt ledig næringsareal

Næringsareal bilde

Kontakt

Arealplanlegger

Espen Westgaard

E-post


Arealplanlegger

Erlend Huseby

E-post

Sist oppdatert 10. oktober 2022