Beskrivelse

Tjenesten er et tiltak etter helse og omsorgstjenesteloven tildeles personer/familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Tjenesten kan tildeles i ulike former for tiltak.

Målgruppe

Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Kriterier og vilkår

Oppfyller lovens krav.

Priser

Tjenesten er gratis. 

Samarbeidspartnere

 

  • NAV
  • Helsestasjonen
  • PP-tjenesten
  • Barnevern

Veiledning

Søker kan ta kontakt med hjelpeapparatet.

Vedlegg

Funksjonsvurdering /IPLOS registrering

Søknad og frister

Søknadsfrist:

Ingen

Sendes til: 

Heim kommune
Enhet for Helse og mestring 

Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra

 

Saksbehandlingstid: 

Innen tre uker.

Klage

Klage sendes til den instans i kommunen som har behandlet søknaden. I boksen "Skjema" finner du elektronisk skjema for klaging på forvaltningsvedtak.  Dersom klagen ikke blir imøtekommet i kommunen, kan det klages til Fylkesmannen. 

Krav og rett

Krav til oss:

Søknaden skal behandles og det skal fattes enkeltvedtak innen 3 uker. Vi skal planlegge og utforme tilbudet i samarbeid med søker og mottaker.

Krav til søker:

Skriftlig søknad med nødvendig vedlegg. Hvis vi svikter: Kontakt med saksbehandler for mulig endringer i tillegg til klageadgang

Kontaktinformasjon

Enhet for Helse og mestring
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post