Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning igjennom hele døgnet til personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og syke som bor hjemme.

Hva får du?

  • Hjelp til medisiner og medisinske prosedyrer
  • Daglig stell
  • Sårbehandling
  • Veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • Hjelp til å stå opp og legge deg
  • Toalettbesøk
  • Pleie ved livets slutt
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
  • Veiledning til pårørende

Søk hjemmesykepleie

Søknad må revideres. 

Krav til søker

Du må ha hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsevne.