En av hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel er at vi velger klimavennlige løsninger for å bidra til målet om Norge som lavslippsland innen 2050. Som et ledd i dette arbeidet ble det også satt et delmål om å arbeide for miljøsertifisering av Heim kommunes virksomheter. 

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning og verktøy for miljøledelse driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringslivet og offentlig forvaltning. Tjenesteproduksjon i kommunene har en betydelig påvirkning på miljøet og kommunene som blir sertifisert forplikter seg til vedvarende arbeid og kontinuerlig forbedring i å ta gode miljøvalg gjennom systematisk miljøledelse. Gjennom kunnskap og innsikt om globale konsekvenser av egen adferd lokalt, styrker kommunen sitt eget arbeid med miljø og bærekraft.

Miljøfyrtårnsertifsering er en omfattende prosess der virksomheter må oppfylle felleskriterier og bransjekriterier. Å få sertifisering som kommune betyr at kommunen må oppfylle både felleskriterier og flere bransjekriteriesett. Kriteriene går på en rekke områder, blant annet:

 • System
 • Arbeidsmiljø
 • Innkjøp
 • Energi
 • Transport
 • Avfall og ombruk
 • Naturmangfold og arealbruk
 • Utslipp til vann
 • Estetikk
 • Kjemikaliebruk

Etter hovedkontormodellen er Heim kommune anbefalt å jobbe med sertifisering av hovedkontor/Rådhuset før sertifisering av underliggende enheter. En slik sertifisering krever godt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og berører alle ansatte i kommunen. 

Arbeidet med sertifisering av Rådhuset er nå i gang og kommunens arbeidsgruppe jobber nå med tiltak og kriteriene for sertifisering. 

 

Prosess for innføring av miljøledelse og sertifsering etter hovedkontormodellen:

 1. Oppstart - Organisering og forankring
 2. Tiltak og kriterier - Implementering og oppfylling av kriterier HK
 3. Godkjenning - Implementering og oppfylling av kriterier UE
 4. Forbedring - Årlig rapportering
 5. Resertifisering - Resertifisering hvert 3.år

Vil du vite mer om Miljøfyrtårn og Stiftelsen Miljøfyrtårn? Besøk miljofyrtarn.no for mer informasjon.

Vil du lese mer om Miljøfyrtårn i Heim og se en oversikt over bedrifter i Heim som er Miljøfyrtårn? Besøk vår infoside: Miljøfyrtårn i Heim

 

Vil du gi innspill på kommunens arbeid med klima- og miljøpåvirkningen? Trykk på lenken Tilbakemelding klima- og miljøarbeid for å sende oss en epost.
Du kan også ringe oss på tlf. 72 46 00 00.