En bekymringsmelding bør være bygd på observasjoner som er gjort.

Meldingen skal i hovedsak ikke ha anonym avsender, dette kan i enkelte tilfeller godtas fra private meldere.

På nettsiden barnevernet.no finnes skjema som kan benyttes ved melding til barnevernet.