Kommunens barneverntjeneste får mange henvendelser om at barn kan ha det vanskelig. Felles for alle henvendelsene er at de som henvender seg til barneverntjenesten er bekymret for barnet og dets omsorgssituasjon. Barneverntjenesten gir råd om hva du selv eller øvrig nettverk rundt barnet, kan gjøre for å bedre barnets situasjon. Vi vil også hjelpe deg til å avgjøre om du bør sende en bekymringsmelding til barnevernet. Henvendelsene kan gjøres anonymt.

Bekymringsmeldingene kan komme fra involverte foreldre og ungdommer, øvrig familie og nettverk, helsestasjon, barnehager, skoler, politi, barnevernsvakt, behandligs- og hjelpeinstitusjoner og andre.

Bekymringsmeldingene bør være bygget på observasjoner som er gjort. Meldingene skal i hovedsak ikke ha anonym avsender, men dette kan i enkelte tilfeller godtas fra private meldere.

Er du bekymret for et barn så henvend deg til oss på telefon, eller send en skriftlig bekymringsmelding til :

Barneverntjenesten i Heim
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

På nettsiden www.barnevernet.no finnes det et skjema som kan benyttes ved melding til barnevernet.