Barnevernet har plikt til å gjennomgå alle meldinger som kommer inn. Barneverntjenesten har 1 uke til å vurdere om meldingen skal henlegges eller om det skal gjennomføres en undersøkelse knyttet til barnet/a og familien (ref. barnevernsloven § 2-1).

Om saken skal undersøkes videre vil barnet/ungdommen og foreldrene kontaktes. Vurderes det at meldingen er åpenbart grunnløs, eller at lovens vilkår ikke er oppfylt, vil meldingen henlegges. Det betyr at barnevernstjenesten ikke gjør noe mer i saken.