Kommunens barneverntjeneste får mange henvendelser om at barn kan ha det vanskelig. Felles for alle henvendelsene er at de som henvender seg til barneverntjenesten er bekymret for barnet og dets omsorgssituasjon.. Barneverntjenesten gir råd om hva du selv eller øvrig nettverk rundt barnet, kan gjøre for å bedre barnets situasjon. Vi vil også hjelpe deg til å avgjøre om du bør sende en bekymringsmelding til barnevernet. Henvendelsene kan gjøres anonymt.

På nettsiden www.barnevernet.no finnes skjema som kan benyttes ved melding til barnevernet. 

Er du bekymret for et barn så henvend deg til oss på telefon, eller send en skriftlig bekymringsmelding til :

Barneverntjenesten i Heim
Trondheimsvn. 1
7200 Kyrksæterøra

Besøksadresse: Hollaveien 2, Kyrksæterøra.

Tlf: 900 44 083

Utenom kontortid:

Barnevernsvakt, tlf: 02800