Når barneverntjenesten begynner å undersøke en bekymringsmelding, plikter man å gi tilbakemelding til den som har meldt ifra. Når saken undersøkes, blir barna og foreldrene orientert om meldingen, og man snakker om innholdet. Barnevernet skal alltid legge vekt på å finne årsakene til utfordringene sammen med barna og foreldrene.

Undersøkelsen medfører ofte at barnevernet også kontakter barnet og familiens relevante nettverk (skole, barnehage, helsestasjon eller institusjoner knyttet til familien). Dette avklares i samarbeid med familien. Undersøkelsen skal ikke gjøres mer omfattende enn situasjonen tilsier.