Heim kommune jobber aktivt med velferdsteknologiløsninger, og har i den forbindelse utarbeidet en strategisk plan for dette arbeidet.

Planen finner du her: Strategisk plan for arbeid med velferdsteknologi i Heim.

Vi arbeider for at all innføring av velferdsteknologi skal føre til økt kvalitet, bedre ressursstyring og tryggere tjenester til våre innbyggere. 

Har du spørsmål om velferdsteknologi kan du ta kontakt med seksjonsleder Lene Glomstad ved enhet for Helse og mestring:

Epost: lene.glomstad@heim.kommune.no

Tlf: 47902192