Veterinærvakten i Heim kommune administreres i to soner: 

 

Veterinær i tidligere Hemne og Snillfjord kommune, samt Engdal, Rodal er Hemne Veterinærkontor AS

  • Kontakttelefon og vakttelefon (dagtid, kveld og helg): 724 51 016

 

Tidligere Halsa kommune, unntatt Engdal-Rodal

  • Vakttelefon fra kl. 16.00 - 08.00 hverdager, samt helgedager: tlf. 400 00 470