Tidligere Hemne og Snillfjord kommuner

Veterinær i tidligere Hemne og Snillfjord kommune er Hemne veterinærkontor AS

Kontakttelefon: 72451016

E-post

Tidligere Halsa

Veterinær i tidligere Halsa kommune er Tone Merete Hoås, mobilnr. 99454290

Veterinærvakten gjelder storfe og småfe.

Veterinæren i tidligere Halsa kommune inngår i vaktsamarbeid i vaktområdet Surnadal-Halsa, med veterinær Frode Andresen og Stevan Petrovic. På kveld og helg blir telefonen satt over til vakthavende veterinær.    

Veterinær for smådyr:

Tone Merete Hoås, Halsa/ Bæverfjord:  Tlf. 99454290

Trollheimen Dyreklinikk, Øvre Surnadal:  Tlf. 40302211

Surnadal Veterinærvakt: Tlf. 71661415