Det er Bufdir som er kontaktpunktet for vurdering av adopsjon. Har du behov for infomasjon om adopsjon kan du besøke ny.bufdir.no.

Etteradopsjon er et tilbud til adopterte og familier som har adoptert. På etteradopsjon.no får du hjelp til å finne kunnskap, oversikt over aktuelle instanser og bistand ved søk etter biologisk familie.