Næringsfondet er en støtteordning som kan benyttes både til bedriftsrettede tiltak/aktiviteter og til generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner med formål å styrke nyetablering, innovasjon og næringsutvikling i Heim kommune.

Det kan ikke gis støtte til ordinær drift (herunder lagerbeholdning) eller aksjekapital.

Vedtatte strategier i kommunal næringsplan og sentrale føringer, skal ligge til grunn for bruk av midlene.

Søknader kan fremmes gjennom hele året ved bruk av søkeportalen:

https://www2.regionalforvaltning.no

 

 

Heim kommunes vedtekter for næringsfondet: