Næringsfondet er en støtteordning som kan benyttes både til bedriftsrettede tiltak/aktiviteter og til generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner med formål å styrke nyetablering, innovasjon og næringsutvikling i Heim kommune.

Det kan ikke gis støtte til ordinær drift (herunder lagerbeholdning) eller aksjekapital.

Vedtatte strategier i kommunal næringsplan og sentrale føringer, skal ligge til grunn for bruk av midlene.

Søknader kan fremmes gjennom hele året ved bruk av søkeportalen på regionalforvaltning.no.

Vedtekter for næringsfondet

Vedtekter Heim næringsfond

Vedtekter næringsfond - tillegg nydyrking 

Den 07.april vedtok kommunestyre i Heim kommune nye vedtekter for næringsfondet. 

Næringsfondet er en støtteordning som kan benyttes både til bedriftsrettede tiltak/aktiviteter og til generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner med formål å styrke nyetablering, innovasjon og næringsutvikling i Heim kommune.

 

To viktige punkt i vedtektene:

Midler fra næringsfondet kan gå til kurs og oppstartstøtte for gründere med inntil kr 30 000.

  • Det er et rent bidrag, ikke relatert til prosent av kostnader. Det er tilstrekkelig å dokumentere kostnader likt med innvilget beløp.
  • Dette skal være en komme-i gang-støtte som er inspirert av ordningen Hoppid fra tidligere Halsa, en ordning i Møre og Romsdal fylkeskommune.
  • Hoppid inkluderer kurs i regi av fylkeskommunen, mens i denne ordningen må gründeren ta kurs i egen regi.
  • Midlene kan eventuelt gå til bistand og hjelp for å starte virksomhet, eller for å teste ut om idéen er liv laga.

 

Midler fra næringsfondet kan tildeles inntil 5 bedrifter i året for arbeid med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Beløp per bedrift er kr 20 000.

  • Det er et rent bidrag, ikke relatert til prosent av kostnader. Det er tilstrekkelig å dokumentere kostnader likt med innvilget beløp.
  • Dette er også en komme-i gang-støtte, men gjelder miljøsertifisering.
  • Tanken er at en virksomhet skal kunne leie, for eksempel en miljøfyrtårnkonsulent, for kartlegging av videre arbeid mot sertifisering.

 

Mer informasjon

Du kan laste ned den nye vedtekene her

Søknadsskjema - Næringsfond i Heim kommune

For mer informasjon om næring i Heim kommune kan du besøke vår infoside. Du kan også lese om miljøfyrtån sertifisering her.