• Ordning som bidrar til kompetansetiltak i næringslivet. Overført 01.01.2020 til fylkeskommunene.
  • Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet ifm. korona-utbruddet. (1 av 10 tiltak)
  • TRFK forvalter ca. kr 9,2 millioner i BIO-midler for 2020. Potten vil økes i løpet av våren.
  • Bredt regionalt nærings- og kompetansepartnerskap står bak Om BIO Trøndelag 2020 • økt kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet og motvirke uheldige konsekvenser som følge av koronasituasjonen.
  • Ordningen er permanent, men retningslinjene er tilpasset dagens situasjon og kan endres.

Les mer på Trøndelag Fylkeskommune sine sider.