Sentrale emner i en slik plan kan være:

  • Mestring av daglige ferdigheter
  • Fysisk trening
  • Sosiale og kulturelle aktiviteter, hobbyer
  • Tilpasning av tekniske hjelpemidler
  • Kartlegging av behov for tjenester etter hjemkomst
  • Tilrettelegging av egen bolig

Dersom du har langtidsopphold på en kommunal institusjon og har behov for oppfølging av fysioterapeut, kan du få det på lik linje med personer som bor hjemme. Aktuelle problemstillinger kan være brått/uventet funksjonsfall, bruddskader, hjerneslag e.l. Oppfølgingen består av vurdering og tiltak i tett samarbeid med ansatte på den aktuelle avdelingen.