Beskrivelse UngHeim

I mai 2023 gikk Heim kommune ut med konseptet “UngHeim” i samarbeid med Trøndelag Sparebank, Svorka og BYGGtorget.

I et presset boligmarked kan flere grupper i samfunnet, blant annet unge førstegangsetablerere, kan møte utfordringer med å skaffe en egnet bolig. Å skaffe et sted å bo er et privat ansvar, men kommunen har en viktig rolle i å legge til rette for mer velfungerende boligmarkeder (Alle trenger et trygt hjem) og å utvikle attraktive lokalsamfunn. Heim kommune med UngHeim legger til rette for at ungdom under 28 år får muligheten til å kjøpe sin egen enebolig helt uten egenkapital i et attraktiv bomiljø. 

Egenkapitalen som kreves blir til i en kombinasjon av egeninnsats ved bygging av carport, samt at Heim kommune bidrar med tomten. Samlet sett gir dette en enebolig som banken kan verdisette til et tilstrekkelig nivå. Prisen på UngHeim var per mai 2023 kr. 1.599.000,- med gratis innlagt fiber til nett og tv. 

Godkjente søknader innvilges et lån på kr 1.599.000,- som betaling for hus, tomt og byggesett, etter individuell vurdering hos banken. Huset er nøkkelferdig, og kan flyttes rett inn i. Det inkluderer ett soverom, hems, pluss en bod med vindu slik at det er plass for små familier tross størrelsen på drøye 40 kvadratmeter. Trøndelag Sparebank kan i dette konseptet vurdere 1 års avdragsfrihet fra overtagelse av boligen. Dette med sikte å at kjøper skal ha rom for innkjøp av møbler, uteområde og andre kostnader som normalt påløper ved innflytting i ny bolig etter individuell vurdering.

Heim kommune tilbyr gratis tomt. 

Krav til UngHeim kjøpere:

  • kjøper må være under 28 år når kontrakt signeres
  • kjøper har ikke lov til å selge eneboligen til andre enn Heim kommune før etter 3 år fra overtakelse
  • kjøper må ha økonomi til å betjene et lån på 1,599 mill, og godkjennes av Trøndelag sparebank etter ordinære betingelser