Økonomisk sosialhjelp

Trenger du søke økonomisk sosialhjelp kan du:

  • Kontakte oss på telefon og søke muntlig.
  • Skrive en søknad som du legger i vår postkasse enten på Kyrksæterøra eller Liabø.

Skrive og sende søknad digitalt på nav.no (https://www.nav.no/sosialhjelp/slik-soker-du)

Husk at når du søker økonomisk sosialhjelp så trenger vi informasjon om deg og din situasjon:

  • Oversikt over inntekter og utgifter.
  • Din bosituasjon.
  • Situasjon i forhold til arbeid.
  • Familiesituasjon.

Statlige tjenester

Komplett oversikt over statlige tjenester finner du på www.nav.no

Noen av disse områdene er samlet i egne forvaltningsenheter. NAV Heim kan bistå deg i å finne riktig enhet.