Hvorfor må skorsteinen rehabiliteres?

Skorsteinen blir utsatt for store påkjenninger fra fyring, vær og vind. Med tiden vil skorsteinen ha behov for oppgradering i likhet med andre bygginstallasjoner. Dersom du har fått beskjed fra feier at det er på tide å rehabilitere, er dette fordi brannsikkerheten i din skorstein er svekket og kan utgjøre en fare for brann.

Søknadsplikt – hvordan søker jeg?

Rehabilitering av skorstein er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav f og § 20-3 med krav om ansvarsrett. Gå inn på www.dibk.no og valget «Skjemaer og blanketter» på forsiden, der finner du søknadsskjema Søknad om tillatelse til tiltak (bl. 5174). Firmaet som utfører arbeidet må erklære ansvarsrett på skjema Erklæring om ansvarsrett (bl. 5181). Søknaden sendes til Heim kommune for behandling. Det er gjerne aktøren som utfører arbeidet som sørger for søknadsprosessen.

Rehabilitering – en oppgave for fagfolk

 Rehabilitering av skorstein er ingen enkel oppgave og skal utføres av kvalifisert firma. Med kvalifisert firma menes firmaer som innehar sentral godkjenning for å utføre denne type oppgaver, eller firma som kan dokumentere fagkunnskap og at de oppfyller de formelle kravene til utdanning og praksis for tiltaksklasse 1.

Hva blir gjort med skorsteinen når den rehabiliteres?

En av de vanligste måtene å rehabilitere en skorstein på er å sette inn et nytt innerrør. Det finnes tre typer innerrør: Keramikkrør, sementbaserte rør og stålrør. Dette er rør som krever spesialgodkjenning for å kunne benyttes til skorstein.

Du står fritt til å velge type, og kan oppleve å få ulike anbefalinger fra aktørene ut ifra en faglig vurdering om hva som er best for din skorstein. Alle tre typene er testet og godkjent under samme vilkår. I de fleste tilfeller kan skorsteinens ytre beholdes og er kun en støtte for det nye innerrøret. For deg som huseier vil det da ikke være synlig inne i huset at skorsteinen har fått nytt innerrør.

Det er firmaet som gjennomfører rehabiliteringen som har ansvaret for å fortelle deg som huseier om alle muligheter og begrensninger når du rehabiliterer.