Om ReMidt

Heim kommune er en av 17 eierkommuner i det interkommunale miljøselskapet ReMidt.

ReMidt IKS er et resulat av sammenslåing mellom de tre interkommunale selskapene Envina, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og Hamos Forvaltning IKS. Hovedkontoret for selskapet ligger på Orkanger, med avdelingskontor på Melhus og i Kristiansund. 

Alle spørsmål om renovasjon, tømmekalender, åpningstider på gjenvinningsstasjonen og andre spørsmål knyttet til renovasjon skal nå skje ved henvendelse til ReMidt. 

Avfallstaxi fra ReMidt

Visste du at ReMidt tilbyr "avfallstaxi"? 

Les mer om tilbudet, hvem det gjelder for og hvordan du kan bestille.

I Heim kommune har vi flere godt besøkt miljøstasjoner, men noen ganger kan det være hensiktsmessig med å bestille avfallstaxi fra ReMidt. Tjenesten er gratis inntil maks to ganger per år og tilbys fastboenede kunder (ikke hytte/fritidsabonnenter). Kunden kan enkelt bestille avfallstaxien selv og sette avfallet i egen innkjørsel/gårdsplass for henting. 

ReMidts nettside finner du en utfyllende informasjon om hva du kan sende med avfallstaxien samt bestillingsskjema. 

 

Hva kan du sende med avfallstaxien?

 • Avfallet må være sortert og plassert ved kjørbar vei/gårdsplass senest kvelden før henting.
 • Dersom avfallet leveres i sekker, må sekkene være gjennomsiktige.
 • Vi kan hente maks. 2 m3 pr. ordre. Dette tilsvarer om lag det som går på en standard bilhenger.
 • Max vekt pr enhet (gjenstand/sekk/eske) er 25 kg, da kun én person skal løfte den.
 • Ved større gjenstander, som sofaer o.l kan det hentes dersom kunde bistår med opplasting.
 • Dersom gjenstanden er mulig å trille på jekktralle (enkeltgjenstand/palle framsatt på fast underlag), er større vekt mulig etter avtale.
 • Mottaker står fritt å disponere gjenstander til ombruk, dersom ikke kunden aktivt har reservert seg.
 • Vi kan hente det meste av avfallet fra din husholdning med unntak av:
  • Farlig avfall
  • Smittefarlig avfall
  • Hageavfall
  • Radioaktivt/eksplosiver
  • Bygge og rivningsavfall