Heim kommune er en av 17 eierkommuner i det interkommunale miljøselskapet ReMidt.

ReMidt IKS er et resulat av sammenslåing mellom de tre interkommunale selskapene Envina, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og Hamos Forvaltning IKS. Hovedkontoret for selskapet ligger på Orkanger, med avdelingskontor på Melhus og i Kristiansund. 

Alle spørsmål om renovasjon, tømmekalender, åpningstider på gjenvinningsstasjonen og andre spørsmål knyttet til renovasjon skal nå skje ved henvendelse til ReMidt. 

Ny renovasjonsordning i Heim kommune

Snart er det klart for ny renovasjonsordning i Heim kommune. ReMidt innfører i løpet av 2022 ny kildesorteringsordning, med sortering av fem avfallstyper i alle eierkommuner. Etter påske vil vi levere ut nye dunker til matavfall og glass- og metallemballasje. 

For mer informasjon om hva dette betyr for innbyggere i Heim kommune kan du besøke ReMidts infoside.