Det må også meldes fra til brannvesenet hvis det skal arrangeres fakkeltog eller annen markering med fakler.

Meldingen må sendes til Heim brann og redning i god tid før arrangementet skal starte og minst 2 uker før.

 

Kontroll

Brannvesenet stiller gjerne opp for å informere og veilede i forkant av arrangementet. Det kan være aktuelt å fastsette nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger. Vi kan også gjennomføre kontroll før eller under arrangementet hvis det er nødvendig.

Veileder for sikkerhet ved store arrangement 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en veileder som vi oppfordrer arrangører til å sette seg inn i.  

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer/