Bålforbud

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Grilling er lov på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Du kan også grille i egen hage selv om det er generelt bålforbud. Stranden vil oftest regnes som utmark og da være omfattet av det generelle bålforbudet.

Heim brann og redning gir ikke dispensasjoner, men vi plikter å opplyse om at det er et generelt forbud. Vi kan ikke vurdere forholdene der du tenker å gjøre opp ild.

 

Velger du å gjøre opp ild, er det du som har vurdert at dette er trygt.

TENNER DU BÅL, HAR DU ALT ANSVAR!

VÆR SIKKER PÅ AT BÅLET ER FULLSTENDIG SLOKKET OG AT OMRÅDET ER RYDDET FØR DU FORLATER STEDET!

Melding til brannvesenet før bålbrenning

Heim brann og redning vil gjerne ha melding fra dere som har planer om å brenne bål. Det kan for eksempel være brenning av hogstavfall o.l.

Små bål som «Kaffebål» o.a., er det ikke nødvendig å melde fra om til oss.

Meld fra i god tid ved å bruke kontaktinformasjonen til høyre.

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er behov for mere informasjon.

Å GJØRE OPP ILD UTENDØRS FORPLIKTER!

Tips for sikker bålbrenning:

  • Brenningen skal skje forsvarlig og kun på sted hvor det åpenbart ikke kan medføre brann.
  • Egnet slokkemiddel må være lett tilgjengelig
  • Tillatelse fra grunneier ved brenning på privat grunn
  • Brenningen skal ikke være til sjenanse for naboer og andre
  • Bare rent trevirke kan brennes. Avfallsbrenning ¹) er ikke tillatt
  • Før du forlater bålplassen, skal bålet være helt slokket

 

¹) Med avfall menes trevirke som er behandlet (impregnert, beiset, limet, oljet o.s.v.), søppel, hageavfall, plastikk, gummi, møbler o.l. Avfall kan inneholde svært skadelige stoffer som kan føre til alvorlige konsekvenser for helse og miljø hvis det blir brent.

 

St. Hansbål og Pinsebål

Det er tradisjon for St. Hansbål og Pinsebål i vårt område. Heim brann og redning kan gi dispensasjon fra bålforbudet på søknader om tillatelse til å brenne St. Hansbål og Pinsebål. Vi vil da vurdere brannfaren ut fra hvor det søkes om å få brenne, værforhold o.a. og det kan settes betingelser for tillatelsen.

Kontakt oss i god tid ved å bruke kontaktinformasjonen til høyre

Brenning av hageavfall

Det er ikke tillatt å brenne hageavfall som gress og kvist. Hageavfall kan leveres avgiftsfritt på ReMidt sine gjenvinningsstasjoner på Liabø og Kyrksæterøra.

Informasjon om bålbrenning på forskjellige språk

NORSK_Dette må du vite før du tenner bål
ENGLISH_Be aware of this before lighting a campfire
FRAINCES_Ce qu'il faut savoir avant de faire un feu
LIETUVOS_Taisyklės, kurias turite žinoti prieš kurdami laužą
NEDERLANDS_Dit moet u weten voordat u vuur maakt
POLSKI_Co należy wiedzieć przed rozpaleniem ogniska?
ESPANOL_Esto es lo que necesitas saber antes de encender una fogata
DEUTSCH_Das müssen Sie wissen, bevor Sie ein Feuer machen

Kontakt

For spørsmål: 

Branninspektør

Trygve Hauge

Epost