Følgende grupper bør ta influensavaksine årlig

 1. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 2. Alle fra fylte 65 år
 3. Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 4. Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

Barn og voksne med:

 1. kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 2. hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 3. diabetes type 1 og 2
 4. leversvikt eller nyresvikt
 5. kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 6. nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 7. svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 8. annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 1. Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 2. Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 3. Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 4. Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

 

Les mer om influensavaksine og risikogrupper her https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

 

Bør barnet ditt få influensavaksine? (0-17 år)

Sjekk ut om det er anbefalt at ditt barn vaksineres mot influensa her https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/kunnskapsgrunnlag/influensavaksine-til-barn-i-risikogruppene/

Merk spesielt at premature barn født før uke 32 i svangerskapet anbefales årlig influensavaksine fra 6 mnd alder og opp til 5 års alder. 

Type vaksine

Sesonginfluensavaksinene inneholder fire influensavirustyper - to A-stammer og to B-stammer. Influensavaksiner skiller seg fra andre vaksiner ved at de må tilpas­ses end­ringene hos virus og derfor oppdateres før hver sesong. Effekten av influensavaksine varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at omtrent 6 av 10 av de som vaksineres er beskyttet mot influensasykdom. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp. Influensavaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer.

 

Sykehjemsbeboere over 65 år får tilbud om en annen influensavaksine (Fluad) enn resten av befolkningen, da denne er vist å kunne gi bedre effekt enn den tradisjonelle influensavaksinen blant de eldste.

Hvor og når får vi vaksinen?

Det blir satt opp kommunale vaksinasjonsdager. Disse er som følger:

Liabø, kommunestyresalen 25. oktober

Etternavn på

A- B- C- D- E: 9.00- 10.30

F- G- H- I- J: 11.00- 12.30

K- L- M- N- O- P- Q: 13- 14.30

R- S- T- U- V- W- X- Y- Z- Æ- Ø- Å: 14.45- 16

 

Kyksæterøra, gamle Nav-bygget (Øragata 16) 1. november

Etternavn på

A B C D E 8.30-11.00

F G H I J 12.00- 13.30

K L M N 14.00- 15.30

 

Kyrksæterøra, gamle Nav-bygget (Øragata 16) 3. november

O P Q R 8.30- 9.30

S T 10.00- 12.00

U V W X Y Z Æ Ø Å 13.00- 14.30

 

Vi oppfordrer folk til å møte på tidspunkt for sitt etternavn dersom de har mulighet til dette, da dette vil gi mindre kødannelse. Har du ikke mulighet, møter du på det tidspunktet du kan. Folk må påregne noe venting.

De som bor på sykehjemmene i kommunen får influensavaksinen sin der. Helsepersonell får influensavaksine hos sin arbeidsgiver. Fastlegene i Heim kommune tilbyr også influensavaksine, og i tillegg tilbyr en del apotek influensavaksine. Pris på vaksinering vil variere, da administrasjonsutgiftene til de forskjellige tilbyderne varierer. 

Pris

Årets influensavaksine vil koste 150 kr på de kommunale vaksinasjonsdagene i Heim kommune. Merk at vaksinen kan koste annet hos andre tilbydere, da administrasjonskostnaden for å få den satt kan variere.

Samvaksinering med koronavaksine?

Det er viktig å ta både influensavaksine og påfyll av koronavaksine. Dersom du ikke allerede har tatt påfyll (2.påfyllingsdose) kan du få denne samtidig på influensavaksinasjonsdagen, gitt at du er i målgruppen. Vi har fra før tilbudt egne vaksinedager for koronavaksine, i tillegg til at du kan få denne på apoteket. Skal du ha bare koronavaksine, og ikke influensavaksine, bes du om å benytte apotek og ikke influensavaksinasjonsdag. Se info her. 

Pneumokokk-vaksine i tillegg?

Kommunen minner om at alle over 65 år, og de i risikogruppe for pneumokokksykdom, bør ta påfyll pneumokokkvaksine. FHI har frem til nå anbefalt revaksinasjon/påfyll hvert 10. år. Fra september 2022 anbefales revaksinasjon etter > 5 år som hovedregel. Du kan sjekke din vaksinestatus på helsenorge.no, og ta kontakt med din fastlege for å få satt pneumokokkvaksine. Se informasjon om pneumokokkvaksiner her https://www.fhi.no/sv/vaksine/voksenvaksinasjon/pneumokokkvaksinasjon-for-voksne/