Det finnes ikke tømmekalender for hytter og fritidsboliger, da disse ikke er med i det ordinære ruteoppsettet. Returpunktene for hytter og fritidsboliger tømmes hver 14. dag, hver uke eller etter behov, avhengig av om det er høy- eller lavsesong.

For informasjon om fritidsrenovasjon, inkludert kart over hyttepunktene besøk remidt.no/hytterenovasjon.