Heim kommune har sammen med kommunene i Orkdalsregionen, Rindal og Surnadal i SIO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen), etablert en sengepost med kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp.

Sengeposten ligger på St. Olavs Hospital, Orkdal sykehus.

 

 

 

Mer informasjon om tjenesten finner du her.