Beskrivelse

Kyrksæterøra sykehjem ble i mai 2016 sertifisert til Livsgledehjem.

Et Livsgledehjem er:

 • et hjem, hvor målet med omsorgsarbeidet er å bevare menneskeverdet og anerkjenne det unike og individuelle hos alle, uansett diagnose

 • et hjem som tilrettelegger for at den enkelte beboer får individuelt tilpassede aktiviteter og føler seg hjemme

 • et hjem som bringer årstidene inn, noe som igjen bidrar til realitetsorientering

 • et hjem hvor dyr er hjertelig velkommen for de som har glede av det

 • et hjem hvor man har det trivelig og dyrker den sunne galskapen

 • en arbeidsplass som har et system for å ivareta beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov

 • en arbeidsplass hvor alle ansatte jobber sammen som gode lagspillere for beboerens beste

 • en arbeidsplass hvor alle de ansatte kjenner til livsgledearbeidet, og jobber etter prinsippene for personsentrert omsorg

 • et fysisk og sosialt miljø som støtter opp om og er inkluderende for beboerne

 • et sted der generasjoner møtes og trives, og barn og unge er en naturlig del av hverdagen

 • et sted hvor pårørende og frivillighet er naturlige bidragsytere i hverdagen

 • en åpen del av lokalmiljøet, hvor mennesker ønsker å komme og være

For at vi skulle få dette sertifikatet måtte vi oppfylle ni kriterier som bidrar til å ivareta den enkelte beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. 

 

De ni livsgledekriteriene:

 • Alle ansatte på sykehjemmet skal vite om hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer

 • Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner

 • Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft en gang per uke

 • Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr

 • Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.

 • Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen

 • Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt

 • Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende

 • Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag

Hvert år må sykehjemmet resertifiseres for å kunne få beholde tittelen Livsgledehjem.

Ønsker du mer informasjon om stiftelsen Livsglede for eldre finner du på deres hjemmeside.