Beskrivelse

I Heim kommune er det institusjonskjøkken ved Kyrkæsterøra helsesenter og Liabø sykehjem.

Her produseres mat til institusjonene, samt til hjemmeboende.

Personer som er hjemmeboende og som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov, kan få tilbud om levering av middag hjemme inntil 7 dager i uken. Middag som kjøres ut er varm.

Middag som tilbys til hjemmeboende i Heim kommune er produsert i henhold til ernæringspolitiske retningslinjer.

Det er Frivilligsentralen/ frivillige/hjemmesykepleien som distribuerer varm middag i Heim kommune

Meny - oppdateres hver 14. dag

MENY
14.dagers meny fra kjøkkenet på sykehjem Kyrksæterøra
Med forbehold om endringer
Tlf: 901 04 514
Alle som har vedtak om middagsombringing
kan bestille mat innen kl 10.00 samme dag

Kjøkkenmeny 28.09.jpg