Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsling av vegarbeid som kan medføre støyulemper for nabo

Vedlikehold av veger og gater må ofte utføres om natten for å begrense ulempene for trafikkavviklingen. Enkelte av vedlikeholdsteknikkene som benyttes kan ha et høyt støynivå som skaper ulemper og kanskje hindrer nattesøvn for nabo. 

Veidekke Industri AS utfører oppdraget og følgende veier er berørt av arbeidet: FV680, FV6432, FV6430 (se strekning på bildet). 

Oppdrag: Asfaltfresing og reasfaltering. 

Arbeidet foregår i perioden 24.08.23 - 09.09.23 i tidsrommet 20.00 til 06.00. 

På bildet: Kartutsnitt med markering av områder som blir berørt av veiarbeid.

På bildet: Kartutsnitt med markering av områder som blir berørt av veiarbeid.

Sist oppdatert 25. august 2023