Informasjonsberedskap - en definisjon

Informasjonsberedskap er den evnen virksomheter har til raskt å etablere systemer for å varsle, koordinere, strukturere og utføre arbeidet med kommunikasjon og informasjon i en krisesituasjon.
Ansvar, roller og rutiner for dette fremgår av virksomhetens informasjonsberedskapsplan som er en del av virksomhetens totale beredskapsplanverk.

Det er behov for å bemanne støttefunksjoner til å bistå med ulike oppgaver under en krisesituasjon. Dette kan være oppgaver relatert til informasjon, oppdatering av hjemmeside/facebook og innbyggervarsling. Det kan også være behov for assistanse til etablering av evakueringssenter / pårørendesenter, samt praktisk organisering av pressekonferanser o.a.

I tillegg kan det være oppgaver forbundet med registrering av frivillige, ordne med bestilling av bevertning, delta på evt. evakueringssenter eller pårørendesenter.

Etablering og bemanning av pårørendetelefon

Det er beredskapsledelsen som utfra en vurdering av krisens omfang bestemmer om og når avdelingen skal etableres.