Heim kommune jobber også for et mer inkluderende barnehage- og skolemiljø. Vi deltar i et felles prosjekt, der vi jobber for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing i barnehage og skole.

 

Våre verdier
Vi har som mål å bygge gode relasjoner i et inkluderende og trygt miljø med fokus på mestring.
Trivsel og glede i lek og læring gjør barnehagen til et godt sted å være.
Barna får utfolde seg og undre seg sammen med voksne som møter barna med velvilje, raushet, varme, nærhet, respekt og tillit. 
Vi behandler barna ulikt ut ifra personlighet og behov.

Ansatte

Dromnes, Mette      
Hansen, Helene Væge   
Jørgensen, Marit Gisvoldløkk    
Karlsnes, Maren   
Kvernstad, Heidi           
Kårøy, Torild     
Lian, Sissel Røstvold      
Lyngstad, Ingrid               
Moe, Aina 
Myren, Ann-Karin           
Sporild, Hanne