Heim kommune jobber også for et mer inkluderende barnehage- og skolemiljø. Vi deltar i et felles prosjekt, der vi jobber for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing i barnehage og skole.

 

Våre verdier
Vi har som mål å bygge gode relasjoner i et inkluderende og trygt miljø med fokus på mestring.
Trivsel og glede i lek og læring gjør barnehagen til et godt sted å være.
Barna får utfolde seg og undre seg sammen med voksne som møter barna med velvilje, raushet, varme, nærhet, respekt og tillit. 
Vi behandler barna ulikt ut ifra personlighet og behov.

Ansatte

Dromnes, Mette      

Hansen, Helene Væge   

Hyttnes, Wenke

Jørgensen, Marit Gisvoldløkk    

Karlsnes, Maren              

Kårøy, Torild     

Lervik, Cathrine

Lian, Sissel Røstvold      

Lyngstad, Ingrid               

Moe, Aina            

Sandvik, Tonje 

Sporild, Hanne 

Sødahl, Petter                  

Oddan, Wenche