Labbetuss er en privat barnehage beliggende i Støllia i Heim kommune.  

Lenke til barnehagens hjemmeside finner du her