Målsetting:
Vi ønsker at barnehagen skal være preget av trygghet, omsorg og opplevelsen av å bli sett.
Voksne og barn vil sammen skape trivsel, glede, samhørighet og gjensidig respekt i barnehagen, gjennom omsorg, lek og samspill.