Liabø barnehager har 2 avdelinger: Røsslyng (0-3 år) og Maurtua (3-6 år).

Målsetting:
Vi ønsker at barnehagen skal være preget av trygghet, omsorg og opplevelsen av å bli sett.
Voksne og barn vil sammen skape trivsel, glede, samhørighet og gjensidig respekt i barnehagen, gjennom omsorg, lek og samspill.

Video av Harald Lund der han viser gamel bakertradisjon.
Filmen er produsert av Vassli Video & IT