Ansatte i Ven barnehage:


Eli Anita Spjøtvold Ulen - Enhetsleder
Signe Aune Skårild - assisterende styrer
Sissel Myren - assistent
Solfrid Kjøren - assistent