Målsetting

Vi ønsker at barna skal medvirke i sin egen hverdag, der tid og rom for lek er den viktigste faktoren for barns utvikling og læring.

Personalet skal være kvalitetsbevisst og se hvert enkelt barn og deres behov.