Organiseringen av dagen vil varierer og hvem vil være hvor vil stå på månedsplanen.

Barnehagen  ligger øverst i byggefeltet på Vinjeøra, ca 15 km fra sentrum Kyrksæterøra.

Barnehagen ligger i naturskjønne områder med kort avstand til skogen, myra, fjellet, sjø og elv.  Barnehagen har en friluftsprofil.

Heim kommune er en realfagskommune og vi har ekstra fokus på antall, rom og form ( matematikk) og natur, miljø og teknologi (naturfag)

 

 I 2018 deltar barnehagen i prosjektet "pedagogisk dokumentasjon" so en arbeidsmåte gjennom Orkdal /Øy regionen.

 

 

Bakken, Elin Bondhus   

Bjørshol, Aslaug              

Enoksen, Lisbeth            

Hårstad, Kari Lund          

Lervik, Cathrine

Lund, Kirsten    

Merkesnes, Marianne  

Moe, Iselin        

Solvang, Evy Anita