Test 2

 
Måned Uke Dato Planleggings- dager / kurs
August 33 15.08.2019 Første dag i nytt barnehageår -barnehagen er stengt grunnet kurs- og planleggingsdag
August 33 16.08.2019 Alle nye og gamle barn ønskes velkommen til nytt barnehageår
August 32 03.08.2020 Barnehagen åpner for de barna som allerede har plass
August 33 15.08.2020 Nytt barnehageår
Desember 52 23. -27. 12 Julaften - barnehagen er stengt, 1.juledag - barnehagen er stengt, 2.juledag - barnehagen er stengt
Januar 1 02.01.2020 Planleggingsdag i barnehagen
Januar 2020 1 01.01.2020 Barnehagen er stengt
Juli 29,30,31   Barnehagen er sommerstengt
Mai 21 22.05.2020 Planleggingsdag - barnehagen er stengt

Test 3

Måned Uke Dato Planleggingsdager/ kurs
januar 1 01.01.2020 Barnehagen er stengt
Januar 1 02.01.2020 Planleggingsdag i barnehagen. Barnehagen er stengt
Mai 21 22.05.2020 Planleggingsdag - barnehagen er stengt
Juli 29, 30, 31   Barnehagen er sommerstengt
August 32 03.08.2020 Barnehagen åpner for de barna som allerede har plass
August 33 15.08.2019 Første dag i nytt barnehageår -barnehagen er stengt grunnet kurs- og planleggingsdag
August 33 16.08.2019 Alle nye og gamle barn ønskes velkommen til nytt barnehageår
August 33 15.08.2020 Nytt barnehageår
Desember 52 23. - 27. 12 Julaften - barnehagen er stengt, 1. juledag - barnehagen er stengt, 2.juledag - barnehagen er stengt