Fra 20.04 gjelder følgende for ansatte i barnehage

Barnehageansatte som skal jobbe fra 22.04. med barn testes om de har luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals, kroppskleinhet (smerter, tomhetsfølelse som er nydebutert), tapt smak- og luktesans og tungpusthet. Ansatte kan konferere med sin leder om han hun ringer legekontoret for testing, eller de kan selv ta direkte kontakt med legekontorene i kommunen for å avtale testing. Prøvetakingen foregår utenfor legekontorene, og i størst mulig grad sittende i egen bil.

 • De som har symptomer og det blir tatt prøver av skal være i isolasjon frem til prøvesvar foreligger.
 • Prøvesvar ringes ut til vedkommende fra kommuneoverlege/fastlege, om det er positiv prøve, settes videre plan opp da.
 • Ved negativ prøve holder man seg hjemme inntil 1 dag etter en er frisk
 • DET TAS BARE PRØVER AV FOLK MED SYMPTOMER!

 

Fra 20.04: gjelder følgende for barnehagebarn

Barnehage barn som er forkjølet, har influensasymptomer skal konferere med fastlege på legekontoret for medisinsk vurdering. Mistenkes korona tas det test av barnet, også denne testen foregår utenfor legekontorene, og i størst mulig grad sittende i bil.

 • Barnet holdes hjemme i isolasjon inntil prøvesvar foreligger.
 • Ved positivt prøvesvar ringes foresatte opp av kommuneoverlege/fastlege og videre plan settes opp.
 • Ved negativ prøve holder en seg hjemme inntil 1 dag etter at man er blitt frisk, før man returnerer i barnehagen
 • DET TAS BARE PRØVER AV BARN MED SYMPTOMER

 

Fra 22.04 gjelder følgende for ansatte i skolen:

Lærere som skal jobbe fra 27.04. med barn testes ved luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals, kroppskleinhet (smerter, tomhetsfølelse som er nydebutert), tapt smak- og luktesans og tungpusthet. Ansatte kan konferere med sin leder om han hun ringer legekontoret for testing, eller de kan selv ta direkte kontakt med legekontorene i kommunen for å avtale testing. Prøvetakingen foregår utenfor legekontorene, og i størst mulig grad sittende i egen bil.

 • De som har symptomer, som det blir tatt prøver av, skal være i isolasjon frem til prøvesvar foreligger.
 • Prøvesvar ringes ut til vedkommende fra kommuneoverlege/fastlege, om det er positiv prøve settes videre plan opp da.  
 • Ved negativ prøve holder man seg hjemme inntil 1 dag etter en er frisk
 • DET TAS BARE PRØVER AV FOLK MED SYMPTOMER!

 

Fra 24.04 gjelder følgende for skolebarn 1.-4.trinn

 • Skolebarn på 1.-4.trinn som er forkjølet, har influensasymptomer skal konferere med fastlege på legekontoret for medisinsk vurdering. Mistenkes korona tas det test av barnet, også denne testen foregår utenfor legekontorene, og i størst mulig grad sittende i bil.
 • Barnet holdes hjemme i isolasjon inntil prøvesvar foreligger.
 • Ved positivt prøvesvar ringes foresatte opp av kommuneoverlege/fastlege og videre plan settes opp.
 • Ved negativ prøve holder en seg hjemme inntil 1 dag etter at man er blitt frisk, før man returnerer til skolen
 • DET TAS BARE PRØVER AV BARN MED SYMPTOMER

 

Det vil være andre folk som er innom både skole og barnehage så som vaktmester og renholdspersonell og de skal testes på lik linje som øvrige ansatte ved symptomer.