Helsetjenester for grunnskole og videregående

Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.

 

  • Sodin barne og ungdomskole
  • Vinjeøra skole
  • Svanem skole
  • Ven skole
  • Halsa barne- og ungdomsskole
  • Kyrksæterøra videregående skole

 

Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis. Etter skolestart er det vaksinasjoner og oppfølging ved behov.