Jordmortjenesten gir tilbud om oppfølging i forbindelse med graviditet, fødsel og barseltid. I jordmortjenesten jobber tre jordmødre.

Vi oppfordrer alle gravide til å ta kontakt tidlig i svangerskapet for avtale med jordmor. Ta kontakt på telefon: 917 48 600

Jordmortjenesten tilbyr:

  • Svangerskapskapskonsultasjoner
  • 4 ukers barselsamtale og veiledning om amming, livsstil, psykisk helse og familie
  • Foreldreforberedende kurs
  • Hjemmebesøk 1- 3 dager etter hjemkomst
  • Prevensjonsveiledning og etterkontroll  
  • Gågruppe og barselgruppe.

Jordmor samarbeider med andre tjenester ved behov.

Telefonnummer beredskap/jordmor 90 90 90 65.

For øyeblikkelig hjelp, ring legevakt 116 117 eller 113.

Koronavaksine til gravide

De fleste gravide som smittes av koronaviruset får mild sykdom. Likevel viser norske og internasjonale data at gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom øker risikoen ytterligere. Det gjelder også i første trimester.

FHI anbefaler:

  • Grunnvaksinasjon til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester.
  • Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

For mer informasjon besøk fhi.no.

Influensavaksine til gravide

Influensavaksine til gravide

Influensa er like vanlig blant gravide som blant andre kvinner, men gravide har høyere risiko for alvorlig sykdom. Risikoen øker jo lenger ut i svangerskapet man kommer. Hvis mor blir alvorlig syk utgjør dette også en fare for fosteret. Vaksine til gravide beskytter både mor og barn.

Anbefaling til gravide

  • Gravide i 2. og 3. trimester anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
  • Gravide i 1. trimester anbefales å vaksinere seg dersom de også tilhører en annen risikogruppe.

Anbefalingen gjelder for influensasesongen (høst og vinter). 

For mer informasjon besøk fhi.no. Du kan også laste ned plakaten på flere språk her.

influensavaksine gravide.png