Jordmortjenesten gir tilbud om oppfølging i forbindelse med graviditet, fødsel og barseltid. I jordmortjenesten jobber tre jordmødre.

Vi oppfordrer alle gravide til å ta kontakt tidlig i svangerskapet for avtale med jordmor. Ta kontakt på telefon: 917 48 600

Jordmortjenesten tilbyr:

  • Svangerskapskapskonsultasjoner
  • 4 ukers barselsamtale og veiledning om amming, livsstil, psykisk helse og familie
  • Foreldreforberedende kurs
  • Hjemmebesøk 1- 3 dager etter hjemkomst
  • Prevensjonsveiledning og etterkontroll  
  • Gågruppe og barselgruppe.

 

Jordmor samarbeider med andre tjenester ved behov.

Telefonnummer beredskap/jordmor 90 90 90 65.

For øyeblikkelig hjelp, ring legevakt 116 117 eller 113.

Gravide - plakat koronavaksine (2).png