På helsestasjonen jobber vi helsefremmende og forebyggende for alle barn fra 0- 5 år. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen, og dermed bidra til å fremme barns helse. I Heim kommune har vi to helsestasjoner, en på Liabø og en på Kyrksæterøra.

Helsestasjonen følger Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for helsestasjonen. Link. Vi tilbyr faste konsultasjoner fra fødsel og frem til skolestart, samt ekstra oppfølging ved behov. I de faste konsultasjonene tilbys barnet vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet. Link. Det gjennomføres rutinemessige helseundersøkelser, og det gis veiledning individuelt og i grupper. Vi samarbeider med andre tjenester ved behov.