Informasjon om vaksinering vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. Se informasjon om de forskjellige prioriteringsgruppene i menyen til venstre på siden. 

Les mer om det nasjonale vaksineringsprogrammet på Folkehelseinstituttet sine sider her. 

Status per 16.02.21: 

Heim kommune har satt 375 førstedoser. 70 har fått to doser.

 • Alle sykehjemsbeboere har fått to doser vaksine.
 • De fleste i gruppen over 85 år har mottatt første dose. 
 • Er i gang med vaksineringen av gruppen 75-84 år. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis og frivillig. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

VJKyDiiHBvsA 6EhKOdBMCEIAABCAAAQhAIOQEpH DZHNQqloJab 0OtguRT 2muHWraEQhq 7Xz 4Kc 2l 1JUfp 8GAGCAGiAFigBggBogBYiBxYyASabaWFhX 8iLZI 5PYAxvYJYgLVHdhAJKzltb 53xlpCOrbdC 17EzGgwIAaIAWKAGCAGiAFigBhInBhoM 01xHtvUt jyP 8QfikJbWTvjAAAAAElFTkSuQmCC

wOcXxoOPPLqyAAAAABJRU 5ErkJggg==

Hvem prioriteres for vaksine

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. De første vaksinene som kommer til Norge, skal prioriteres til beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de høyest prioriterte først:

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Omsorgsboliger 

Personer som bor i omsorgsboliger er en sammensatt gruppe, så disse prioriteres i henhold til alder og eventuell underliggende tilstand.  

Når kan du forvente tilbud om vaksinering?

Vi forbereder oss på å ta imot de første vaksinene tidlig på nyåret, men vi vet enda ikke eksakt ankomst til kommunen. Siden den vaksinen som er mest aktuell har kort holdbarhet etter ankomst, kommer vi til å kartlegge hvem som ønsker å ta vaksine i forkant av at vaksinen ankommer.

Kommunen vil sannsynligvis få varsel ca. 5 dager før vaksinen kommer til kommunen. Dette betyr at vi alle må være forberedt på å stille til time på relativt kort varsel.

De vaksinene som trolig blir godkjent først, er såkalte to-dose-vaksiner. Det vil si at du 19-23 dager etter første dose må komme tilbake og få en dose til. Tidspunkt for 2. dose vil du få utlevert ved oppmøte for dose 1. 

Sted

Vi kommer med informasjon om sted for vaksinering når dette er klart.

For gruppen 85 år eller eldre: Fastlegene setter vaksine på legekontorene. 

Egenerklæringsskjema

Vi ber om at egenerklæringsskjemaet fylles ut før vaksineringen finner sted, og tas med på vaksineringsdagen.

Skjemaet lastes ned her (følg lenke). 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp