Det er ikke for sent å takke ja til koronavaksine

Har du takket nei til koronavaksine tidligere, men ombestemt deg? Det er ikke for sent å bestille time. Se informasjonen under dersom du vil ta vaksinen mot koronavirus.

Koronavaksine for personer over 16 år

Heim kommune har inngått en avtale med Vitusapotek Kyrksæterøra om koronavaksinering. Fra 16.03.22 tilbyr apoteket koronavaksine til personer over 16 år.

Når: mandag - torsdag, kl. 10-15.

Det er også mulig å møte til drop-in vaksinering, men apoteket anbefaler at folk bestiller time for å unngå venting. Du kan enkelt bestille vaksinetimer her eller ringe apoteket på  72 45 11 10

For mer informasjon om koronavaksinering hos Vitusapotek kan du klikke her.

Vaksinering av barn og unge

Barn og unge 5 -15 år kan få koronavaksine hos Heim helsestasjon. Ta kontakt for timeavtale.

For mer informasjon om vaksinering av barn og unge kan du besøke vår infoside.

Ytterlige dose koronavaksine for eldre over 80 år og personer med svekket immunforsvar

Heim kommune åpner nå for at eldre over 80 år kan få fjerde vaksinedose (2.påfyllingsdose). De som har fått tre doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.

Den fjerde koronavaksinen kan tidligst gis fire måneder etter siste oppfriskningsdose. 

Tilbudet gjelder personer født i 1942 og tidligere.

Folkehelseinstituttet ønsker at flere med alvorlig svekket immunforsvar tar en oppfriskningsdose. For de det gjelder er det fjerde vaksinedose. Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar, grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter, har ofte dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales grunnvaksinasjon med 3 doser koronavaksine, samt én oppfriskningsdose 3 måneder etter dose 3 hvis de ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette. 

For mer informasjon om tilbudet til disse gruppene les her.

Tidspunkt for grunnvaksinering (1. eller 2.dose) etter gjennomgått covid-19

Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning, da et lenger intervall gir bedre effekt av vaksinasjon. Oppfølgingsstudier viser at beskyttelsen etter gjennomgått infeksjon er høy de første 6 månedene og man kan derfor velge å avvente opp til 6 måneder før vaksine gis. Dersom det går mer enn 6 måneder mellom gjennomgått infeksjon og vaksine vil man fortsatt anses som fullvaksinert med kun én vaksinedose. Dersom dosen gis tidligere enn 3 måneder vil den allikevel være gyldig, og man anses som fullvaksinert, så lenge det er mer enn 3 uker mellom positiv test og vaksinasjon. For anbefalinger om videre vaksinasjon etter gjennomgått sykdom se flytskjemaer her.

Oppfriskningsdoser for de med 2 doser + infeksjon

Heim kommune tilbyr oppfriskningsdoser til alle innbyggere over 18 år som har oppnådd minimumsintervallet på 20 uker mellom siste dose i grunnvaksinering og oppfriskningsdosen. Du kan enkelt bestille time selv ved å logge på bestillingsportalen ReMin.

For personer under 65 år som har 2 vaksinedoser i grunnvaksineringen anser FHI at påvist covid-19 medisinsk sett kan erstatte behovet for oppfriskningsdoser. EU har imidlertid besluttet at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte ikke sidestilles med oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet. Folkehelseinstituttet har derfor åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Vaksine skal ikke gis før 3-4 uker etter infeksjon, og anbefales ikke før det har gått 3 måneder.

Dokumentasjon på vaksinering

Oversikt over registrerte koronavaksiner

helsenorge.no finner du opplysninger om hvilke sykdommer du er vaksinert mot og når vaksinen er satt. Har du barn under 16 år, kan du også se deres vaksiner.

 

Hvordan finner barn og unge dokumentasjon på sin vaksinasjonsstatus?

Siden helserettslig myndighetsalder i Norge er 16 år, har ikke foreldre tilgang til barnas vaksinasjonsstatus etter deres 16-årsdag. Buypass ID tilbys personer fra fylte 13 år. Ungdom som har en slik ID kan selv sjekke sine vaksiner ved å logge inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no. Ungdom mellom 16 og 18 år som ikke har BuyPass ID, kan  bestille vaksinasjonskort direkte fra Folkehelseinstituttet. Dette tilsvarer ikke et koronasertifikat.

Informasjon om hvordan de kan bestille et koronasertifikat:

mRNA-vaksinene og vaksinering med to ulike koronavaksiner

To godkjente koronavaksinene Comirnaty (fra BioNTech/ Pfizer) og Spikevax (fra Moderna) som brukes i Norge er såkalte mRNA-vaksiner. 

Vaksinene inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset innpakket i små fettbobler. Kroppen bruker oppskriften til å lage ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet.

I tillegg inneholder vaksinene stoffer som skal holde dem stabile under produksjon, lagring og transport, samt gi riktig pH som er viktig for å redusere smerte ved injeksjon. Disse stoffene er vann, salter og sukker.

Vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon.

I koronavaksinasjonsprogrammet i Norge benyttes de to mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna (se over). Det trengs to doser for å få best mulig beskyttelse. Siden målet er å oppnå det for flest mulig raskest mulig, vil noen bli tilbudt en kombinasjon av de to koronavaksinene.  

Vaksinene baserer seg på samme teknologi. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. I situasjoner der det i praksis er vanskelig å tilby begge doser med samme vaksine, anbefaler Folkehelseinstituttet å kombinere de to vaksinene. Slik kombinasjon av koronavaksiner brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia.  

Det forventes minst like god beskyttelse av vaksinene gitt i kombinasjon, som når begge doser gis med samme vaksine. Det pågår studier på dette. Kombinasjon av ulike vaksiner er heller ikke uvanlig for andre sykdommer.

Begge vaksinene gir noe mer uttalte bivirkninger etter andre dose enn etter første dose. Koronavaksinen Spikevax (Moderna) kan gi noe mer og kraftigere bivirkninger enn BioNTech/Pfizer-vaksinen. Dette gjelder vanlige, men kortvarige bivirkninger som blant annet smerter og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, muskel- /leddsmerter og feber. Dette går vanligvis over i løpet av få dager.

For mer informasjon om vaksinering med to ulike koronavaksiner besøk FHIs infoside: Det går bra å kombinere mRNA-vaksiner . 

Du kan også lese mer om vaksinene fra Moderna og Pfizer her: