Det er ikke for sent å takke ja til koronavaksine

Har du takket nei til koronavaksine tidligere, men ombestemt deg? Det er ikke for sent å bestille vaksinetime. Du kan enkelt bestille time hos Vitusapotek Kyrksæterøra. Koronavaksine hos apoteket er gratis.

Personer over 16 år kan kontakte Heim helsestasjon.

2. oppfriskningsdose med koronavaksine anbefalt til alle over 65 år

Tilbudet gjelder for alle over 65 år som ikke har fått 2. påfyllingsdose (4 vaksinedose).

Du trenger ikke vaksinetime disse dagene for å få oppfriskningsdose, men vi ber om at du møter i henhold til denne planen for å unngå lang kø.

Dersom du er i målgruppen og går glipp av vaksineringsdagene i august 2022 kan du bestille time hos Vitus apotek Kyrksæterøra på telefon eller ved å bruke lenken under for å bestille på nett.

Telefon: 72 45 11 10

Bestille vaksinetime her

Koronavaksine ved apoteket er gratis.

Oppfriskningsdose nr. 2 for personer født i 1947 og tidligere

(Oppdatert 28.07.22)

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt kommunene om å sette i gang med oppfriskningsdoser til personer over 75 år fra 01.07.22. Departementet understreker at vaksineringstempoet må tilpasses kommunens kapasitet, dette med tanke på at oppstart skjer i ferieavvikling. Dersom du er i målgruppen og har gått glipp av vaksineringsdagene i juli 2022 kan du bestille time hos Vitus apotek Kyrksæterøra.

Telefon: 72 45 11 10

Bestille vaksinetime her

Koronavaksine ved apoteket er gratis.

Koronavaksine for personer over 16 år

Heim kommune har inngått en avtale med Vitusapotek Kyrksæterøra om koronavaksinering. Fra 16.03.22 tilbyr apoteket koronavaksine til personer over 16 år.

Når: mandag - torsdag, kl. 10-15.

Det er også mulig å møte til drop-in vaksinering, men apoteket anbefaler at folk bestiller time for å unngå venting. Du kan enkelt bestille vaksinetimer her eller ringe apoteket på  72 45 11 10

For mer informasjon om koronavaksinering hos Vitusapotek kan du klikke her.

Vaksinering av barn og unge

Barn og unge 5 -15 år kan få koronavaksine hos Heim helsestasjon. Ta kontakt for timeavtale.

For mer informasjon om vaksinering av barn og unge kan du besøke vår infoside.

Tidspunkt for vaksinering etter gjennomgått covid-19

Folkehelseinstituttet anbefaler at tidsintervallet fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

Personer med svekket immunforsvar

FHI anbefalte, 25.01.22, at personer som har alvorlig svekket immunforsvar tar oppfriskningsdose. For denne gruppen blir oppfriskningsdosen dose nummer 4 (tre doser i grunnvaksinasjon + oppfriskningsdose). Personer i denne gruppen har dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon. I tillegg har de også en høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. 

Dokumentasjon på vaksinering og koronasertifikat

Oversikt over registrerte koronavaksiner

helsenorge.no finner du opplysninger om hvilke sykdommer du er vaksinert mot og når vaksinen er satt. Har du barn under 16 år, kan du også se deres vaksiner.


Ungdommer 16-17 år

Siden helserettslig myndighetsalder i Norge er 16 år, har ikke foreldre tilgang til barnas vaksinasjonsstatus etter deres 16-årsdag. Buypass ID tilbys personer fra fylte 13 år. Ungdom som har en slik ID kan selv sjekke sine vaksiner ved å logge inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no. Ungdom mellom 16 og 18 år som ikke har BuyPass ID, kan  bestille vaksinasjonskort direkte fra Folkehelseinstituttet. Dette tilsvarer ikke et koronasertifikat.


Koronasertifikat

Du kan selv sjekke din koronasertifikat på helsenorge.no/koronasertifikat/.

mRNA-vaksinene og vaksinering med ulike koronavaksiner

To godkjente koronavaksinene Comirnaty (fra BioNTech/ Pfizer) og Spikevax (fra Moderna) som brukes i Norge er såkalte mRNA-vaksiner. 

Vaksinene inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset innpakket i små fettbobler. Kroppen bruker oppskriften til å lage ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet.

I tillegg inneholder vaksinene stoffer som skal holde dem stabile under produksjon, lagring og transport, samt gi riktig pH som er viktig for å redusere smerte ved injeksjon. Disse stoffene er vann, salter og sukker.

Vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon.

I koronavaksinasjonsprogrammet i Norge benyttes de to mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna (se over). Det trengs to doser for å få best mulig beskyttelse. Siden målet er å oppnå det for flest mulig raskest mulig, vil noen bli tilbudt en kombinasjon av de to koronavaksinene.  

Vaksinene baserer seg på samme teknologi. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. I situasjoner der det i praksis er vanskelig å tilby begge doser med samme vaksine, anbefaler Folkehelseinstituttet å kombinere de to vaksinene. Slik kombinasjon av koronavaksiner brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia.  

Det forventes minst like god beskyttelse av vaksinene gitt i kombinasjon, som når begge doser gis med samme vaksine. Det pågår studier på dette. Kombinasjon av ulike vaksiner er heller ikke uvanlig for andre sykdommer.

Begge vaksinene gir noe mer uttalte bivirkninger etter andre dose enn etter første dose. Koronavaksinen Spikevax (Moderna) kan gi noe mer og kraftigere bivirkninger enn BioNTech/Pfizer-vaksinen. Dette gjelder vanlige, men kortvarige bivirkninger som blant annet smerter og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, muskel- /leddsmerter og feber. Dette går vanligvis over i løpet av få dager.

For mer informasjon om vaksinering med to ulike koronavaksiner besøk FHIs infoside: Det går bra å kombinere mRNA-vaksiner . 

Du kan også lese mer om vaksinene fra Moderna og Pfizer her: