Influensavaksine

Helsestasjonen gjennomfører årlig (oktober/november) influensavaksine.  Aktuelle dager og tidspunkt blir kunngjort.

Følg lenke for siste informasjon om influensavaksineringen. 

Hvem bør ta influensavaksine?

Forskning viser at de som har størst helsegevinst av å vaksinere seg er:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes mellitus, type 1 og 2
  • Kronisk luftveissykdom
  • Kronisk hjerte-/karsykdom
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt infeksjonsforsvar
  • Betydelig fedme (BMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Vaksinen er også anbefalt til helsepersonell som har pasientkontakt, husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter og til svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.  

Les mer om influensa på folkehelseinstituttets hjemmesider

Reisevaksinering

Helsestasjonen tilbyr ikke reisevaksinering. Ved behov for reisevaksine og reisemedisinsk rådgivning, anbefales reisevaksinekontor/ reiseklinikker i Trondheim. Du kan lese om reisevaksinering, på FHI sine nettsider: Reisevaksiner - FHI

 

Det er en generell anbefaling at alle er vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Voksne som er grunnvaksinert anbefales å ta en oppfriskningsdose hvert 10.år. Ved behov for oppfriskningsdose, ta kontakt med din fastlege.